Składki członkowskie

Kategoria:

Aktualne wysokości składek:

  • 180 zł za pierwsze dziecko
  • 150 zł za drugie dziecko
  • 100 zł za każde kolejne dziecko

Bardzo prosimy, aby dokonywać wpłaty składki z góry do 10 dnia każdego miesiąca z dopiskiem, za który miesiąc jest opłacana składka.

KONTO STP: PKO BP 45 1020 3453 0000 8202 0142 2369