Joanna Paszka

Kategoria:

Joanna Paszka 

  • instruktor pływania
  • mgr wychowania fizycznego
  • nauczyciel SP3 w Nowym Sączu
  • sędzia pływania I klasy