Kopiowanie treści i zdjęć możliwe tylko za zgodą Zarządu Klubu. Wyjątek - rodzice pobierający zdjęcie swojego dziecka.